Wentylatory oddymiające


Wentylatory dachowe oddymiające INTENSIVE.

Wentylatory INTENSIVE posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0523/W

Zostały przebadane zgodnie z normą EN 12101-3 oraz zostały sklasyfikowane wg normy EN 13501-4 w klasach: F400/120, F300/60, F200/120.

Wentylatory INTENSIVE przeznaczone są do usuwania ciepła, spalin i dymu powstającego podczas pożaru. Mogą pracować w układach :

  • wentylacji ogólnej/bytowej
  • wentylacji pożarowej
  • wentylacji mieszanej [dwufunkcyjne, przy zastosowaniu silnika 2-biegowego]

Typoszereg wentylatorów liczy 7 wielkości [315, 355, 400, 500, 630, 710, 800 mm] o mocach silnika od 0,18 do 22 kW. Maksymalna wydajność wynosi 52 000 [m3/h] a maksymalne ciśnienie statyczne – 1850 [Pa].