Złącze Elastyczne Okrągłe


Łączy kanały lub kształtki okrągłe z wentylatorem. Tłumi drgania powietrza w systemie wentylacyjnym.
Wykonujemy go zgodnie z normą PN-EN 1505:2001P.
Wielkość dostosowana jest do potrzeb klienta.