Złącze Elastyczne Prostokątne


Łączy kanały lub kształtki prostokątne z wentylatorem. Tłumi drgania powietrza w systemie wentylacyjnym.
Wykonujemy je zgodnie z normą PN-EN 1505:2001P.
Wielkość dostosowana jest do potrzeb klienta.